careers-life-at-travelport-1556x425.jpg

Základný kurz GDS Galileo

Dĺžka trvania: 5 dní

Cieľ: Získanie základných znalostí rezervačného systému, potrebných k práci v CK.

Náplň: Availability, rezervácie leteniek, infostránky, SSR, OSI, seating, skupinová rezervácia, oceňovanie, queue, rezervácie hotelov a áut, naprogramovanie kláves.

Požadované znalosti pred školením: Základná znalosť leteckej terminológie v anglickom jazyku. Zoznam najpoužívanejších výrazov, ktoré sa používajú pri práci s GDS nájdete v slovníčku pojmov a skratiek. Je vhodné si všetky pojmy a skratky osvojiť ešte pred začiatkom základného školenia.

Upozornenie: Pred školením doporučujeme preštudovať si skriptá o leteckej doprave, ktorá nájdete na adrese http://ftp.galileoczsk.cz/download/skripta-letecka-doprava.pdf

V prípade hlbšieho záujmu doporučujeme obsiahlejšiu knihu o leteckej doprave, ktorú môžete získať prostredníctvom elektronickej objednávky tu.

Termíny:

  • Placeholder -

Pokiaľ máte o vybraný termín záujem, prihláste sa prosím na stránke kurzov a školení.

 

Po dohovore je možné usporiadať kurz aj v anglickom jazyku.

 

Prosím berte na vedomie, že kapacita miest na školenie je obmedzená. V prípade, že sa na potvrdený termín z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť, informujte nás o tejto skutočnosti písomne ​​na adrese skoleni@travelportgds.cz, a to aspoň 5 pracovných dní pred týmto termínom, aby sme mohli Vaše miesto poskytnúť prípadným ďalším záujemcom.