Základný kurz GDS Galileo

Dĺžka trvania: 5 dní

Cieľ:
Získanie základných znalostí rezervačného systému potrebných k práci v CK

Náplň: Availabilita, rezervácia leteniek, infostránky, SSR, OSI, seating, skupinová rezervácia, oceňovanie, queue, rezervácia hotelov a áut, naprogramovanie kláves

Požadované znalosti pred školením: Základná znalosť leteckej terminológie v anglickom jazyku. Zoznam najpouživanejších výrazov, ktoré sa používajú pri práci s GDS nájdete tu.  Je dobré si všetky pojmy a skratky osvojiť ešte pred začiatkom základného školenia.

Upozornenie: Pred školením doporučujeme preštudovať si skriptá o leteckej doprave, ktoré nájdete na adrese http://ftp.galileoczsk.cz/download/skripta-letecka-doprava.pdf

V prípade hlbšieho záujmu doporučujeme obsiažnejšiu knihu o leteckej doprave, ktorú môžete získať prostredníctvom elektronickej objednávky na adrese http://www.aviationhouse.net/.

Termíny:

 

Pokiaľ máte o vybraný termín záujem, potvrďte nám prosím svoju účasť tu.

Po dohovore je možné usporiadať kurz aj v anglickom jazyku.

Prosíme, berte na vedomie, že kapacita miest na školenie je obmedzená. V prípade, že sa na potvrdený termín z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť, informujte nás o tejto skutočnosti písomne na adrese galileo@travelportgds.cz a to aspoň 5 pracovných dní pred týmto termínom, aby sme Vaše miesto mohli poskytnúť prípadným ďalším záujemcom.

Základný kurz GDS Galileo
Travelport Slovenská republika > Kurzy a školenia > Základný kurz GDS Galileo