Travelport Smartpoint

SDK

Travelport Smartpoint je desktopová aplikácia, ktorú používa väčšina agentúr z radov našich užívateľov po celom svete pre knihovania cestovného obsahu. Travelport Smartpoint SDK je komplexná sada  nástrojov, dokumentácie a služieb, ktoré umožňujú vývojárom tvoriť plug-iny, prostredníctvom ktorých kustomizují a rozširujú možnosti aplikácie Travelport Smartpoint.