Smart Buttons

Naprogramujte si vlastné múdre tlačidlá a pomôžte svojim agentom používať konzistentné vstupy.

Plugin pre Travelport Smartpoint.

sb1.png
sb2.png
sb3.png

Čo to je?

Smart Buttons je skriptovacie riešenie, ktoré je dostupné vo forme Smartpoint pluginu. K príprave skriptov môžete využiť programovacie jazky XML, C # alebo úryvky kódu. Vytvorené tlačidlá môžete okamžite aktualizovať prostredníctvom centralizovaného XML súboru. Plugin ponúka tri módy prípravy skriptov podľa úrovne vašej znalosti programovania:

  • Jednoduchý mód

  • Štandardné mód

  • Vývojársky mód (vyžaduje znalosť programovania v C #)

 

Smart Buttons možno nastavovať na viacerých úrovniach: firemné, pobočkovej a individuálne.

Čo je k dispozícii v jednoduchom móde?

V tomto móde používatelia najčastejšie vytvárajú Smart Buttons pre často sa opakujúce vstupy s možnosťou doplnenia voľného textu alebo možnosťou výberu z definovaného zoznamu.

sb4.png
sb5.png
  • Premenné môžete zbierať 3 spôsoby: načítaním z terminálového okna, vytvorením vlastných premenných alebo použitím systémových premenných.

  • Interakcia s terminálovým oknom.

Čo je k dispozícii v štandardnom móde?

  • Pripomienky užívateľom, aby zaznamenávali údaje, ako je nákladové stredisko a možnosť spúšťať kryptické vstupy so získanými premenným.

  • Zoskupovanie otázok do bloku.

  • Možnosti v rozbaľovacej ponuke.

  • Ak používate rôzne scenáre podľa toho, čo užívateľ zvolí, definujte podmienky ak, potom.

  • Spúšťajte ďalšie aplikácie, napr. Word, Excel alebo odkaz na webovú stránku.