Skriptá - letecká doprava

Cieľom týchto skrípt je prispieť k zlepšeniu znalostí študentov i ďalších záujemcov o problematiku  obchodnej leteckej prepravy.

Mimo opis existujúcej situácie a pravidiel medzinárodnej spolupráce obsahujú skriptá aj niektoré praktické skúsenosti z vývoja leteckej dopravy.

Ďalšie informácie môžete získať z kníh o leteckej problematike tu.