Refresh

Dĺžka trvania: 1 deň

Cieľ:
Oživenie a zopakovanie základných znalostí systému Galileo. Možnosť absolvovania iba niektorých tematických celkov na základe Vašich požiadaviek

Náplň:

  • Rezervácia + queue: zopakovanie všetkých krokov rezervácie, SSR, OSI, oceňovanie, seating
  • Hotely + autá: availabilita, rezervácia
  • Ticketing: vystavenie a zrušenie leteniek, manuálna + IT maska, metóda 2E + 2A
  • Viewpoint: rezervácia, vystavenie leteniek, hotely, autá, seating, queue

Požadované znalosti pred školením: Znalosť základných vstupov systému Galileo, zodpovedajúca prax v CK

Termín: Termín zatiaľ nie je vypísaný.

Ďalší termín zatiaľ nebol vypísaný, na vyžiadanie môže byť kedykoľvek.

Pokiaľ máte o vybraný termín záujem, potvrďte nám prosím svoju účasť .

Prosíme, berte na vedomie, že kapacita miest na školenie je obmedzená. V prípade, že sa na potvrdený termín z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť, informujte nás o tejto skutočnosti písomne na adrese galileo@travelportgds.cz a to aspoň 5 pracovných dní pred týmto termínom, aby sme Vaše miesto mohli poskytnúť prípadným ďalším záujemcom.

Refresh