Provízia u privátnych

tarifov

Ako prepísať províziu u privátnych tarifov: 

 

>*FF1<
FQ1  - S1-2                                    AP 09FEB15 37/AG
>FQBB*GCF-MPS:P                                                
*** NET TICKET DATA EXISTS ***  >*NTD1·                      
P1  SIMUNKOVA/ROMANAMRS       GCF   A  09FEB15 *  CZK   13158
PRG OK BRU 212.20 OK PRG 212.20 NUC424.40END ROE22.3844      
FARE CZK9500 TAX 583CZ TAX 813BE TAX 2262YQ TOT CZK13158      
             ***ADDITIONAL FEES MAY APPLY*SEE>FO1·            
S1   FB-HGOVA09                                              
     BG-1PC                                                  
 ACCT-MPS                                                      
S2   FB-HGOVA09                                                
     BG-1PC                                                  
 ACCT-MPS                                                      
REF/CHG RES FREE OF CHARGE                                    
LAST DATE TO PURCHASE TICKET: 12FEB15                          
T S1-2/COK/ET/TA5C0L  
>NTD1/D1<
                 *** NET TICKET DATA DETAIL ***              
 P1  SIMUNKOVA/ROMANAMRS    GCF      A           *            
* NET FARE DATA                                                
PRG OK BRU 212.20 OK PRG 212.20 NUC424.40END ROE22.3844        
FARE CZK9500 TAX 583CZ TAX 813BE TAX 2262YQ TOT CZK13158      
S1    FB-HGOVA09                                              
      BG-1PC                                                  
S2    FB-HGOVA09                                              
      BG-1PC                                                  
* TKT FARE - AUDIT DATA                                        
PRG OK BRU M/IT OK PRG M/IT END ROE22.3844                    
FARE CZK9500 TAX 583CZ TAX 813BE TAX 2262YQ TOT CZK13158      
S1    FB-HGOVA09                                                
     BG-1PC                                                  
S2    FB-HGOVA09                                              
      BG-1PC                                                  
CAR CODE:                                                      
VALUE CODE:                                                    
TOUR CODE: ITQMZQ                                              
COMMISSION: 0.1000 PCT (G)                                    
* TKT FARE - PASSENGER DATA                                    
PRG OK BRU M/IT OK PRG M/IT END ROE22.3844                    
FARE CZK IT TAX 583CZ TAX 813BE TAX 2262YQ TOT  CZK IT        
S1    FB-HGOVA09                                                
     BG-1PC                                                  
S2    FB-HGOVA09                                                
     BG-1PC                                                  
CAR CODE:                                                      
VALUE CODE:                                                    
TOUR CODE: ITQMZQ


Postup:
1/ >
*FB1<   ß otvoriť masku pre manuálne update
2/ >
FBUFC/PRG OK BRU M/IT OK PRG M/IT  ß zmenit tarifnu kalkuláciu na IT
3/ >
FBF<  ß zavrieť manuálnu masku
4/ >
*FF1<  ß Týmto zásahom sa ale z uloženého tarifu stratí Tour Code a IT indicator, ktoré je následne spolu s províziou nutné dodať.

FQ1  - S1-2                                    AP 09FEB15 37/AG
>FQBB*GCF-MPS:P                                                
P1  SIMUNKOVA/ROMANAMRS       GCF   B             CZK   13158
 PRG OK BRU M/IT OK PRG M/IT END ROE22.3844                                                      
 FARE CZK9500 TAX 583CZ TAX 813BE TAX 2262YQ TOT CZK13158      

             ***ADDITIONAL FEES MAY APPLY*SEE>FO1·            
S1   FB-HGOVA09                                              
      BG-1PC                                                  
 S2   FB-HGOVA09                                                
     BG-1PC                                                    
REF/CHG RES FREE OF CHARGE                                    
T S1-2/COK/ET/TA5C0L


5/ >TMU1Z2/TCITQMZQ/IT*PC<  
6/ >
*FF1<   ß maska po úprave

FQ1  - S1-2                                    AP 09FEB15 37/AG
>FQBB*GCF-MPS:P                                                
P1  SIMUNKOVA/ROMANAMRS       GCF   B             CZK   13158
 PRG OK BRU M/IT OK M/IT END ROE22.3844                                                        
FARE CZK9500 TAX 583CZ TAX 813BE TAX 2262YQ TOT CZK13158      

             ***ADDITIONAL FEES MAY APPLY*SEE>FO1·            
S1   FB-HGOVA09                                              
      BG-1PC                                                  
 S2   FB-HGOVA09                                              
      BG-1PC                                                  
 REF/CHG RES FREE OF CHARGE                                    
 T S1-2/TCITQMZQ/Z2/ET/IT*PC/COK/TA5C0L