Product Deployment

Specialist

Do svojho kreatívneho pracovného tímu v Prahe hľadáme nového člena na pozíciu Product Deployment Specialist.

Popis pracovnej náplne:

 • Vedenie implementácií online rezervačných systémov (GOL IBE a GOL Mobile). Poskytovanie rád a odporúčaní klientom v priebehu implementácie a následná podpora.

 • Správa helpdeskového systému pre podporu produktov.

 • Komunikácia s používateľmi softvérových produktov, ako sú GOL IBE, GOL Mobile a ďalšie, nachádzanie riešení ich požiadaviek.

 • Komunikácia s interným vývojovým tímom a s helpdeskom na ústredí Travelport na základe prevádzkových požiadaviek užívateľov.

 • Úprava kvality vyhľadávania online produktov pomocou dostupných nástrojov (fine tuning), predkladanie návrhov na zlepšenie.

 • Organizovanie webinárov a školenie užívateľov produktov CEE pre užívateľov v Českej republike, na Slovensku a najmä ďalších krajinách po celom svete (ČJ, AJ).

 • Účasť na testovanie nových verzií produktu.

 • Zodpovednosť za kvalitu podpory produktu.

Osobnostné profil:

 • Základná znalosť problematiky predaja leteniek, chápanie tarifných podmienok atp., prípadne skúsenosti s prácou v rezervačných systémoch GDS.

 • Základná orientácia v problematike xml, html. Prípadne základy programovania.

 • Angličtina slovom i písmom.

 • Sebariadenie (osobné iniciatíva, sebavzdelávanie, pracovné nasadenie).

 • Dôslednosť.

 • Trpezlivosť.

 • Vyvážený mix empatie a asertivity.

 • Analytický typ.

 • Time management.

 • Obchodné cítenie.

 • Zvládanie samostatnej práce v kolektíve.

V prípade záujmu nám prosím zašlite svoj životopis na: jiri.kozisek@travelportgds.cz