Ochrana osobných

údajov

Technické a organizačné opatrenia vo vzťahu k ochrane osobných údajov pre produkty Travelport / GDS Galileo

Tieto opatrenia a postupy sú na účely ochrany osobných údajov využívané spoločnosťami (i) Travelport Slovakia s. r. o., so sídlom na adrese ..., IČO: ..., zapísaná v obchodnom registri ... a (ii) CEE Group Travelport as, so sídlom na adrese Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 060 32 575, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 22427, (obe spoločnosti ďalej len "Travelport").

Travelport je oprávnený tento dokument pravidelne aktualizovať.

1.  Prenos osobných údajov

1.1. Zoznam tretích strán, ktoré sú v postavení správcov osobných údajov, a ktorým sú odovzdávané osobné údaje:

Pre produkty Galileo GDS a Smartpoint:

 • Travelport International Operations Limited, so sídlom Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, Veľká Británia, zapísaná pod registračným číslom 09726717.

 

Pre produkt CETS:

 • Travelport Austria GmbH, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Rakúsko

Pre produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile:

 • Travelport International Operations Limited, so sídlom Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, Veľká Británia, zapísaná pod registračným číslom 09726717.

​​

1.2. Zoznam tretích strán, ktoré sú v postavení spracovateľov osobných údajov, a ktorým sú odovzdávané osobné údaje:

Pre produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, Commission Manager, Trawys.com:

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené štáty americké

 

Rezervácie leteniek

 • Travelfusion Limited, company registration number 03880175, whose principal place of business is at Unit 3.01, The Wenlock Building, 50-52 Wharf Road, London N1 7EU  

 

Rezervácie poistenie

 • TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o., Leitnerova 975/32, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 27670791

 • ERV pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/63a, Praha 8 - Karlín, 186 00, IČO  49240196

 

Rezervácie ubytovania

 • GTA (Retail) Limited, a company registered in England with number 03963097 with registered office at 27 Goswell Road, London EC1M 7GT; and

 • Kuoni GTS (Switzerland) AG, a Swiss company with number CH-020.3.036.268-0 with registered office at Űberlandstrasse 360, CH-8051, Zurich, Switzerland

 • A ďalšie programátori a kontraktori, ktorí sa podieľa na vývoji a podpore produktu

 

Pre produkty eStreaming API, GEM, GRM, RDP, Go-Link

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené štáty americké

 • Global Travel Solutions, a private enterprise with registered office at: Dniprovska Naberezhna

14-A, office 218/220, 2nd Floor, Kyiv 02095, Ukraine. The registered number assigned for l egal entity according to the registry is 36159354

 • A ďalšie programátori a kontraktori, ktorí sa podieľa na vývoji a podpore produktu

 

Pre produkty CEE Repricer, GalileoTerminal.com, Queue Processor, CEE Itinerary (#ITIN)

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené štáty americké

 • A ďalšie programátori a kontraktori, ktorí sa podieľa na vývoji a podpore produktu

 

Pre produkt Tripgate

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • TrevelTECH LTD., company registered Poland with number 0000258229 with registered office at M. Życzkowskiego 14 Street, 31-864 Cracow, Poland

 • Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Austrália

 • A ďalšie programátori a kontraktori, ktorí sa podieľa na vývoji a podpore produktu

 

Pre evidenciu a správu obchodných kontaktov a fakturáciu

 • Citrix Systems, Inc, 851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, Spojené štáty americké

 • The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené štáty americké

 • Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores CA, 94065, Spojené štáty americké

 • Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČO 04656679

 • mikonboard s.r.o., Biskupcova 1653/27, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO 24805530

​​

2.  Zásady spracovanie osobných údajov

 

V rámci Travelport sme zaviedli a zabezpečujeme nasledujúce zásady:

 • Vytváranie a presadzovanie systému riadeného prístupu k informáciám.

 • Zabezpečovanie informačných systémov, internetu a elektronickej pošty.

 • Zabezpečovanie dostupnosti, spoľahlivosti a integrity dát.

 • Ochrany a zálohovanie informácií.

 • Výmenu informácií s treťou stranou možno vykonávať len na základe zákona, alebo na základe uzatvorenej zmluvy.

​​

3.  Technické a organizačné opatrenia

3.1. Pravidlá pre autorizáciu k využívaniu produktov

 • Produkty Travelport môžu využívať iba firmy a / alebo jednotlivcami na základe platné užívateľské zmluvy.

 • Po ukončení užívateľské zmluvy sú Produkty Travelport a užívateľské prístupy deaktivované.

 • Produkty Travelport majú unikátne autorizačné údaje, ktoré sú viazané na produkt (API produkty), a / alebo konkrétnych užívateľov (desktopové aplikácie).

 • Užívatelia majú prideľovať používateľské mená a spravujú si heslá, ktoré zodpovedajú bezpečnostným kritériám na počet znakov, typ znakov a opakovanie hesiel.

 • Účty a prístupy k nim sú automatické uzamknutie po niekoľkých neúspešných pokusoch o prístup.

 • Prístupy sú automaticky odhlásení po dlhšej dobe nečinnosti.

 • Užívatelia majú rôznu úroveň autorizácie, ktorá ich obmedzuje v prístupe ku konkrétnym dátam cestujúcich

​​

3.2.   Bezpečnosť SW a komunikácia

 

Pre všetky produkty:

 • Komunikácia je šifrovaná prostredníctvom technológie SSL.

 • Travelport zabezpečuje pravidelné testovanie posudzovanie a hodnotenie účinnosti vytvorených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovania a pre overenie bezpečnosti siete.

 

Pre produkty Galileo GDS a Smartpoint:

 • Produkty sú prevádzkované v súlade so štandardom PCI DSS a z týchto dôvodov sú minimálne požiadavky na inštaláciu nasledujúce:

 • operačný systém Microsoft Windows vo verzii 7 + SP1 a vyššie

 • .Net Microsoft Framework vo verzii 4.6.2 alebo vyššej

 • Aplikácia Travelport Smartpoint vo verzii 7.5 alebo vyššej

 • Klient pre šifrovanú komunikáciu SSL "Galileo SSL" vo verzii 3.0.0 alebo vyššej.

 

Pre produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, GalileoTerminal, Tripgate:

 • Produkty sú prevádzkované v súlade so štandardom PCI DSS.

 • Produkty sú prevádzkované v zabezpečenom hostingovom prostredí.

 • Servery zaisťujúce funkčnosť produktov sú zabezpečené firewally.

 • Dátové úložiská sú prístupné len autorizovaným osobám.

 • Pre vývoj produktov sú používané pseudonymizované databázy.

 

Pre všetky ostatné produkty:

 • Produkty sú prevádzkované v zabezpečenom hostingovom prostredí.

 • Servery zaisťujúce funkčnosť produktov sú zabezpečené firewally.

 • Dátové úložiská sú prístupné len autorizovaným osobám.

 • Pre vývoj produktov sú používané pseudonymizované databázy.

​​

3.3.   Logovanie

Pre produkty Galileo GDS a Smartpoint:

 • Operácie s rezerváciami v GDS Galileo sú v tomto systéme zaznamenávané v tzv. Históriu s podpisom používateľa, ktorý zmeny vykonal.

Pre všetky ostatné produkty:

 • Činnosť produktov, užívateľov i správcov je zaznamenávaná do transakčných logov.

​​

3.4.   Oprávnenie osôb k nakladaniu s osobnými údajmi

 • Nakladať s osobnými údajmi môžu iba osoby poverené Travelport.

 • Poverené osoby majú pre vykonávanie činností ako sú helpdesk (pomoc s rezerváciami), IT podpora (inštalácia a vytváranie prístupov), Obchod (evidencia agentúr a užívateľských prístupov) a pod., Do potrebných systémov zriadené účty s potrebným zabezpečením proti neautorizovanému prístupu.

3.5.   Školenia

 • Všetky osoby podieľajúce sa na spracovanie osobných údajov sú o spôsoboch a postupoch ochrany osobných údajov preškoľované.