Správy z helpdesku — Smartpoint 8 webinár

Vážení uživatelia,


prinášame vám pravidelné helpdeskové novinky.


Webinár Smartpoint 8.0


Smartpoint 8.0 umožňuje prácu v 1 až 9 flexi oknách, ktoré sa dajú upravovať tak, aby práca s rezerváciami bola prehľadná, jednoduchá a predovšetkým vám vyhovujúca. Zaujímajú vás aj ostatné funkcie Smartpointu 8.0? Tak neváhajte a prihláste sa na webinár v pondelok 11.6 od 15:00.

Prihláste sa na webinár


El AL predstavuje family fares


EL AL ISRAEL AIRLINES pre cesty od 15 októbra 2018 zavádza celoeuropský systém 3 balíčkov tarifov – Lite, Classic a Flex. Tarify sa do rezervácie uložia buď  kliknutím v Smartpointe na VIEW po ocenení alebo pomocou vstupu: FQ*:BF2 pre Classic alebo FQ*:BF3 pre Flex. Najlacnejší Lite systém uloží vstupom FQ.Aktualizovaný manuál Ticketing


Taktiež sme pre vás pripravili aktualizovanúverziu manuálu „Ticketing“, ktorú nájdete tu: www.travelportgds.cz/manual-ke-kurzu-ticketing

ITIN šablóna s informáciami o ochrane osobných údajov


Pre tých z vás, ktorí využívate v Smartpointe plugin ITIN, sme vytvorili šablónu itineraru, ktorý obsahuje text o ochrane osobných údajov. Pokiaľ chcete šablónu využiť, uložte si ju na lokálny disk  ako je popísané v návode

S pozdravom Váš tím Travelport Galileo

0 komentář