Správy z helpdesku - Nový spôsob oceňovania tarifov s batožinou pre cesty z/do USA a Kanady

Vážení užívatelia,


radi by sme vás zoznámili s novým vstupom, ktorý môžete používať pri oceňovaní leteniek s batožinou do/z USA a Kanady.


Pokiaľ použijete vstup >FQ< alebo >FQBB<, systém vám vždy ponúkne ten najlacnejší tarif bez batožiny. Pre tarify s batožinou je treba pridať do vstupu /FXD, čím sa  tarify bez batožiny vylúčia: >FQ/FXD<   alebo >FQBB/FXD<


Lepšie je používať FQBB, pretože u niektorých dopravcov je treba preknihovať cestujúceho do inej triedy, ktorá povoľuje batožinu (napr. u DL z triedy E do inej voľnej triedy).


FXD taktiež môžete pridať do funkcie FS. >FSPRG02NOVMSP30NOVPRG+FXD++RMC0300                          


Príklady nájdete v priloženom súbore.


Váš Travelport

0 komentář