Správy z helpdesku – Nový spôsob oceňovania taríf sa batožinou pre cesty z / do USA a Kanady

Aktualizováno: 8. led 2019

Vážení užívatelia ,


pre pro rýhlejšie a jednoduchšie vyhľadávanie availability na určité lety môžete teraz používať nástroj Availabilita podľa čísla letu, ktorý nainštalujete tu.


Ako funguje? Najprv ho nainštalujte a potom v Smartpointe napíšte vstup s konkrétnymi letmi (príklad) :


BBA24AUGKBPSEA/LH2547/LH99/LH490


BB = vyhľadávanie podľa letu


A24AUGKBPSEA = klasický vstup pre zobrazenie availability s dátumom, bodom začiatku a bodom konca cesty /LH2547/LH99/LH490 – čísla letov oddelené lomítkom


POZOR! Je treba používať kódy letísk, nie miest (tj. LHR - nie LON).


Čo je nové vo Smartpointe?


V Smartpointe môžete použiť nižšie uvedené vstupy, ktoré Vám zobrazí tabuľku s availabilitou alebo tabuľku s ponukou spojenia po vstupe FS. Tabuľky sa potom dajú upraviť a poslať alebo je možné rovno availabilitu / FS ponuku kopírovať do emailu.Na záver by sme Vám radi pripomenuli ako oceňovať rezervácie s batožinou. Príklady nájdete tu v dokumentoch Oceňovanie tarífov s batožinou a Branded fares.


Váš Travelport

0 komentář