Správy z helpdesku - APIS u TK, taxy platené na letisku, výmeny EMD, zrušenie ASVC

Vážení uživatelia,


na základe častých dotazov posielame pár postupov.


Nedarí se vám vystaviť letenka Turkish Airlines (TK) do USA a vracia sa táto hláška, aj keď  máte v rezervácii správne zadaný  APIS?


**ALERT - ELECTRONIC TICKETING TRANSACTION CANCELLED   ELECTRONIC TICKETING FAILED VENDOR MSG: PSGR SECURITY ID MISSING/INCOMPLETE        


APIS musí obsahovať číslo pasu a na konci vstupu je potrebné vložit /H (holder).


Napr. SI.P1/SSRDOCSYYHK1/P/CZ/012345678/CZ/12JUL76/M/23OCT22/NOVAK/JAN/H       


Vloženie v  Smartpointe:


Váš Travelport

0 komentář