📣 Čo je nové v roku 2021 🔥

Aktualizace: úno 8Prinášame vám horúce novinky v CEE Itinerary, GOL IBE a TripGatu.


Pracujte efektívnejšie majte procesy pod kontrolou, inšpirujte svojich zákazníkov a obsluhujte ich so štýlom.Ticketing a auto-billing queue

Kde? V GOL IBE a TripGate. Čo je nového? Administračná konzola v sekcii nastavenia agentúry obsahuje novú podobu zadávania queue formou záložiek a sú tu dve nové nastavenia:

Ako mi to pomôže? Môžete si nastaviť svoj ticketing a auto-billing queue. Ticketing queue slúží predovšetkým pre užívateľov korporátneho TripGatu, ktorí nemajú aktivovaný automatizovaný ticketing. Na toto queue prídu rezervácie, ktoré sú schválené manažérmi a sú pripravené pre manuálne vystavenie. Auto-billing queue slúží pre účtovníctvo a export do ďalších systémov. Na toto queue prídu rezervácie, ktoré boli vystavené a potom je možné vystaviť faktúru.

Číslo letenky z SSR TKNE v detaile cestujúceho pokiaľ nie je k dispozícii e-ticket a/alebo Filed Fare (non-IATA)

Kde? V CEE Itinerary. Čo je nového? Skôr sa stávalo, že pokiaľ non-IATA agentúra zobrazila itinerár pre rezerváciu vystavenú konsolidátorskou IATA agentúrou, pole pre číslo letenky zostalo prázdne. CEE Itinerary teraz zobrazuje číslo letenky z SSR TKNE elementu.

Ako mi to pomôže? Pokiaľ ste non-IATA agentúra, môžete teraz v itinerároch zobrazovať svokim zákazníkom aj čísla leteniek.

Poznámky do rezervácie po schválení rezerváce

Kde? V TripGate. Čo je nového? V nastavení automatických poznámok do rezervácie je teraz nová alternatíva poznámok: after approval. Ide o poznámky, ktoré sa zapisujú po schválení rezervácie manažérom.

Tu je naviac možné vložiť nové placeholdery zastupujúce rôzne informácie z TripGatu, ktoré je ľubovolné v kombinácii s textom takto možné ukladať do rezervácie. Ako mi to pomôže? Získávate možnosť zahrnovať do automatických reportov i dáta pre firmy, ktoré ich môžu následne využíť pre svoje štatistiky a vyhodnotenia.

Poznámky do rezervácií po schválení pre jednotlivých cestujúcich

Kde? V TripGate. Čo je nového? V nastavení automatických poznámok do rezervácie je teraz nová alternatíva poznámok: after approval - each traveler. Ide o poznámky ku každému cestujúcemu, ktoré sa zapisujú po schválení rezervácie manažérom.


Ako mi to pomôže? Získavate možnosť zahrňovať do automatických reportov i dáta pre firmy, ktoré ich môžu následne využiť pre svoje štatistiky a vyhodnotenia pre jednotlivých cestujúcich.Zrušenie omedzenia Travelfusion na destinácie

Kde? V TripGate. Čo je nového? Tripgate už nie je omezený anti-fraud funkcionalitou a vracia low-cost i NDC ponuky bez ohľadu na miesto odletu a cieľ cesty. Ako mi to pomôže? Vaši zákazníci používajúcí TripGate už nemajú pri vyhľadávaní low-cost rezervácií žiadne obmedzenia.


Branded Fares (fáza I.)

Kde? V GOL IBE a TripGate. Čo je nového? Vaši zákazníci teraz dostávajú združený výber ponúk ,kde je možné nájsť viac variant ku každej možnosti letu, typický variant bez batožiny a s batožinou.

Ako mi to pomôže? Vaši zákazníci majú prehľadnejší výber cenových alternatív na rovnakých letoch a tým aj variant s batožinou a pod.Zoznam odoslaných notifikácií dostupných v admin konzolí

Kde? V GOL IBE. Čo je nového? Admin konzole v sekcii Notifications obsahuje novú položku Sent notifications:

Tu môžete vidieť zoznam všetkých odoslaných notifikácií z GOL IBE.

A to nie je všetko. Tato nová funkcionalita vám primáša tieto výhody: ✔️ Tlačítkom SEND TO ME si môžete kedykoľvek nechať poslať kópie emailovej notifikáce. Ona je vždy vygenerovaná znovu podľa aktuálnej šablóny. Môžete tak ladiť podobu emailových notifikácií než by ste museli zakladať nové rezervácie. ✔️ Môžete si kedykoľvek nechať preposlať i notifikácie, ktoré chodia len klientom a pozrieť sa ako vypadajú. ✔️ Pokiaľ niekto reklamuje zaslanie notifikácie môžete ich odoslanie dohľadať a nechať si ju zaslať na svoj email a preposlať zákazníkovi. ✔️ Pokiaľ je potreba zákazníkovi niečo oznámiť k aktuálnej rezervácií z onlinu, môžete si nechať poslať notifikáciu na svoj email, doplniť oznámenie a odoslať zo svojho poštového klienta. Ako mi to pomôže? Môžete ľahko ladiť podobu notifikácií a monitorovať čo bolo odeslané.

Emailové notifikácie v HTML ako východiskové

Kde? V GOL IBE a TripGate. Čo je nového? Nastavenie šablón emailových notifikácií už neobsahuje dve samostatné sekcie pre text a HTML verziu emailu. Nahradzuje ju len jedna sekcia so zoznamom jazykových mutácií:


Editácia textu potom obsahuje dve samostatné polia pre HTML a textovú šablónu. HTML verzia je teraz ako predvolená a akonáhle je vyplnená je ňou dávaná prednosť. Ako mi to pomôže? Ergonómia vytváranie notifikácií je teraz jednoduchšie. Môžete opustiť zastaralé textové verzie.

0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše