Správy z helpdesku – postupy dopravcov v súčasnej situácií, výmena EMD, zistenie let. táx

Vážení užívatelia, radi by sme vám pripomenuli, že na našich stránkách nájdete postupy výmien a refundácií vybraných dopravcov. Sústredili sme sa na tých dopravcov, ktorí ponúkali možnosť EMD voucheru. Jeho vystavenie zatiaľ nie je v Galileu možné, ale existuje náhradné riešenie. Tieto materiály sú vám k dispozícii na našich stránkách v sekcii https://www.travelportgds.cz/uzivatelske-manualy Taktiež naša centrála Travelportu zhromažďuje globálne informácie k súčasnej situácií na svojich stránkách: www.travelport.com/covid19 Nájdete tu informácie k jednotlivým leteckým dopravcom, taktiež hotelom, autopožičovniam a analýzam od IATA ako aj prístup k online výukovým programom na Travelport Smartpoint. Neváhajte navštíviť stránky, určite tu nájdete prospešné a zaujímavé informácie.

Na základe častých dotazov pripomíname postup pre výmenu EMD-A (platby za služby, napr. batožiny a EMD-S (penalta, group depozit):

Výmena EMD-A


Ako postupovať, keď bola zakúpená batožina a došlo k zmene letenky?


  1. Zmena letu + výmena letenky.

  2. Vyžiadanie služby (DAS) do rezervácie – tým dôjde k pridaniu SSR (napr. ABAG – podľa dopravcu). Pred vyžiadaním je potrebné zrušiť ešteexistujúci SSR (pokiaľ je stále v rezervácií). Vstup napr: SI.ABAG@

  3. Výmena EMD s novým číslom letenky:  EMDI/IC0579902019952/EXE0579992063286/FS

IC0579902019952 – nové číslo letenky EXE0579992063286 – pôvodné EMD

Výmena EMD-S


Ako postupovať pri zmene EMD na depozit?


  1. Vložte nový SVC segment.

  2. Vstup pre výmenu (príklad): EMDI/SM2/EXE0643098367459/FS/ER-COVID 19


F86DTG/CO OSROU 6C9RCO AG 15201395 15JAN  1.G/14ZDENASRAJEROVAMAD 1. SVC OK HI1 PRG 24MAY-D/997/GROUP DEPOSIT/NM-1ZDENASRAJEROVA    MAD/MR/0643098367459C1/2925/CZK 2. SVC OK EK1 PRG 24MAY-D/997/GROUP DEPOSIT/NM-1ZDENASRAJEROVA    MAD/MR//2925/CZK 3. OK  700 S  24MAY PRGMAD UN15 1125   1420             SU 4. OK  701 S  06JUN MADPRG TK15 1520   1810             SA Viete ako zistiť súčasnú výšku táx v prípade kedy systém neocení novú rezerváciu z dôvodu inej knihovacej triedy, alebo porušenie niektorých tarifných podmienok? FQTE-00 alebo s číslami segmentov: FQS6-9/TE-00 *TAXES ONLY*                                           EUR336.00                                              4.10FE 26.93HU 9.36FR 30.55QX 33.54HH 0.96JE 23.96MU   14.73OV 264.00YQ        S pozdravom Váš Travelport

0 komentář