Správy z helpdesku - Kontakt v rezervácii, EMD, CBBG a EXST

Vážení užívatelia,

v súlade s IATA rezoúciou o poskytovaní kontaktných informácií cestujúcich (viď príloha – Resolution 830d) by sme vám radi pripomenuli ako vkladať kontakty v Galileu. a) SSR CTCM – telefónne číslo mobilu cestujúceho

SI.P1/SSRCTCMYYHK1/602602602 SI.P1/SSRCTCMYYHK1/602602602/CZ

P1 označuje cestujúceho YY je kód dopravcu (možno použiť aj YY pre rozoslanie informácie pre všetkých dopravcov v rezervácii) CZ je preferovaný jazyk (ISO kód) b) SSR CTCE – email na cestujúceho

SI.P1/SSRCTCEYYHK1/email//adresa.cz SI.P1/SSRCTCEYYHK1/email//adresa.cz/CZ

P1 označuje cestujúueho YY je kód dopravcu (možno použiť aj YY pre rozoslanie informácie pre všetkých dopravcov v rezervácií) CZ je preferovaný jazyk (ISO kód) @ v emailovej adrese je nahraený dvoma lomítkami (//) 2 bodky (..) použite miesto podtržnítka (_). Emailovou adresu s pomlčkou nemožno bohužiaľ použíť.

c) SSR CTCR – cestujúcí odmietol kontakt poskytnúť

SI.P1/SSRCTCRYYHK1/PASSENGER REFUSED TO PROVIDE INFORMATION

P1 označuje cestujícího YY je kód dopravce možno použiť aj YY pre rozoslanie informácie pre všetkých dopravcov v rezervácií) A ešte pár vstupov z vašich dotazov:

Viete, ako zobraziť sales report len s vystavenými EMD? HMPR*EMD

Poznáte postup pri vyžiadaní CBBG a EXST? SSR CBBG a SSR EXST je nutné do rezervácie vložiť ešte pred prvým uzavretím..

Vloženie mien: N.2NOVAK/JANMR/CBBG nebo N.2NOVAK/JANMR/EXST Vloženie SSR CBBG:SI.P1/CBBG*text nebo SI.P1/EXST*text Vloženie zbývajúcich náležitostí rezervácie Uzavretie  rezervácie (vstup E nebo ER) S pozdravom Váš Travelport

0 komentář