Správy z helpdesku - platnosť leteniek, vyhľadávanie rezervácií, seating AF / KL

Vážení užívatelia, v dnešnom newsletteru nájdete informácie ktoré súvisia s predlžovaním platnosti leteniek a rezervácií a taktiež informácií od Air France / KLM týkajúce sa prepojenia rezervácií cestujúcich ktorí cestujú spolu.

1. Predĺženie platnosti leteniek/rezervácií

Radi by sme vám pripomenuli, že väčšina rezervácií s nevyužitými letenkami bola predĺžená pomocou TUR alebo RT „retention“ segmentu do 31DEC20. Niektorí dopravci predlžujú platnosť takých leteniek až na 2 roky a u nepoužitých leteniek to znamená od dáta vystavenia. Nie je ale isté, či túto možnosť ponúkajú všetky letecké spoločnosti a preto je nutné sledovať ročnú platnosť letenky a pokiaĺ končí informujte sa u príslušného dopravcu či aj oni povoĺujú predĺženie na 2 roky, pokiaľ túto informáciu od nich ešte nemáte.

2. Vyhĺadávanie rezervácie s TUR alebo RT „retention“ segmentom

Pokiaľ bol použitý TUR segment: LD/ALL/AUX/31DEC-D (vyhľadá všetky rezervácie, ktoré majú vložený TUR segment s dátumom 31DEC) LD/ALL/KL/AUX/20DEC*31DEC-D (vyhľadá všetky rezervácie, ktoré majú vložený TUR segment s dátumom od 20DEC do 31DEC a zároveň s dopravcom KL) Pokiaľ chcete platnosť rezervácie predĺžiť, postupujte takto: Zrušte TUR riadok (napr. vstup X1) Vložte TUR segment s novým dátumom napr.: 0TURKLBK1PRG31MAR-RETENTION LINE DUE CORONA a rezerváciu uzavrite.. Vysvetlenie vstupu 0TUR… 0 (=null), TURKL (KL = airline), BK1 (=number of pax), PRG (=issuing office), 31MAR (=valid until) - FREE TEXT Pokiaľ bol do rezervácie vložený RT segment (RT.T/31DEC*KEEP BOOKING ALIVE/CORONA) spolu s RB elementom potom pre vyhľadanie takej rezervácie je treba použiť nasledujúci vstup: ORB/RB/25DEC*31DEC-Q/45 … rezervácie , ktoré majú RB dátum v rozmedzí 25DEC – 31DEC, na Queue 45 ORB/RB/17SEP-Q/46 … rezervácie, ktoré majú RB dátum na 17SEP na Q46 Viac variant vstupu ORB nájdete v systéme vstupom H/ORB

3. AF/KL seating pre cestujúcich, ktorí spolu cestujú, ale nie sú v jednej rezervácií

Vložte do obidvoch rezervácií tento vstup: SI.AF*LKRL.HK1-Z56STV-4WNYN2 Z56STV, 4WNYN2 sú vendor locatory oboch rezervácií (vendor locator najdete v rezervaci pod *VL) Váš Travelport


0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše