Správy z helpdesku – oceňovanie, skupiny ČSA

Aktualizováno: 14. led 2019

Vážení zákazníci,

radi by sme vám pripomenuli správny postup pri oceňovaní takzvaných Branded Fares = Fare Families. V súčasnej dobe väčšina dopravcov delí tarify na niekoľko skupín od najlacnejšieho s reštriktívnymi podmienkami až po najdrahšie kde sú podmienky menej reštriktívne. Pokiaľ použijete vstup FQBB nebo FQ systém vám vždy ponúkne ten najlacnejší tarif. Podmienky tarifu v jednotlivých skupinách sa môžu u rôznych dopravcov líšiť. Napríklad dopravca LH začal poskytovať 1 batožinu i u tarifov skupiny LIGHT.

Systém na prvom riadku v ocenení zobrazí upozornenie o akú skupinu sa jedná.

Na príklad:

BKD:ECON LIGHT-BF2/ECOCLASSIC-BF3 

Toto upozornenie je treba čítať a podľa toho postupovať. Systém vás upozorňuje na to, že uložený tarif patrí do skupiny LIGHT, ktorému odpovedá BF2 (Branded Fare úroveň 2) a pokiaľ chcete použiť vyššiu skupinu = CLASSIC, potom musíte použiť vstup: >FQBB*:BF3< alebo >FQ*:BF3< .

Tieto vstupy platia častejšie po Europe, pre cesty do Ameriky je lepšie používať pre vyššiu tarifnú skupinu vstup: >FQ/FXD< alebo >FQBB/FXD<.

Ďalej by sme vás radi informovali ako správne rezervovať skupiny u ČSA. Na našich stránkach bol doteraz k dispozícií dokument „Skupiny „. Tento dokument zostáva v platnosti len sme pridali vstup pre predaj miest. Dokument nájdete na travelportgds.cz

Miesta je treba rezervovať priamym vstupom, napr.

0OK700G26MAYPRGMADPN15 15 miest na lete OK700 v triede G, dátum 26MAY, smerovanie PRG-MAD

Váš Travelport

0 komentář