Pojmy a zkratky

Global Distribution System / Central Reservation System (GDS/CRS) je globální distribuční systém, který umožňuje automatizované transakce mezi poskytovateli služeb (aerolinie, hotely, autopůjčovny..) a cestovními kancelářemi. GDS umožnuje agenturám přístup k informacím o letových řádech, cenách a tak vytvářet rezervace letenek, ubytování, vlakových jízdenek a rezervace aut z autopůjčoven. V Evropě jsou nejrozšířenějšími GDS společnosti Galileo, Amadeus, Sabre a Worldspan.

IATA (International Air Transport Association) je sdružení mezinárodních leteckých dopravců, které pomáhá dopravcům vytvářet pravidla vzájemné spolupráce a také spolupráce mezi dopravci a cestovními kancelářemi.

OW (One Way) je jednosměrná cesta / jízdné, kdy cesta vychází z určitého bodu, vede jen jedním směrem a nevrací se zpět.

RT (Round Trip) jsou cesty provedené letecky z bodu počátku cesty a zpět do stejného bodu.

CT (Circle Trip) - je definován jako návazná okružní letecká cesta jiná než RT.  

RTW (Round-the-World fares) - jsou cesty kolem světa. V itineráři musejí být body ze všech tří IATA oblastí a cestující musí fyzicky absolvovat cestu přes oba oceány – Atlantik a Pacifik.

ADVP (Advance Purchased Period) - je předplatní lhůta, která určuje, jak dlouho před odletem se musí letenka zakoupit. Je udána počtem dnů 7,14, apod.

BSR (Banker‘s Selling Rate) - je kurz používaný systémem pro přepočet jednotlivých měn 

RBD (Reservation Booking Designator) – knihovací třída

BSP -  Billing and Settlement Plan – IATA proces zúčtování plateb mezi agenturami a leteckými společnostmi.

GMT (UTC) – Greenwich Mean Time (Universal Time Coordinated) je čas na nultém poledníku (nultý poledník prochází místem Greenwich v Anglii)

MCT Minimum Connecting Time – minimální doba potřebná pro přestup z jednoho letu na jiný

PNR / Vendor Locator - číslo rezervace (Passenger Name Record / booking file)

MPM - Maximum Permitted Mileage – maximální povolené míle z bodu počátku do místa určení daného tarifního komponentu

TSA - Transportation Security Administration - výraz je používán v souvislosti s vkládáním data narození cestujícího do rezervace (SSR DOCS)

APIS – pasové údaje v rezervaci

FOID -form of ID, číslo dokladu, kterým se cestující prokáže u odbavení

DOB (Date of Birth) – datum narození

UMNR - unaccompanied minor - je samostatně cestující dítě z pravidla ve věku od 5 do 14 let. 

Stopover -  je bod, kde cestující bude mít přerušení cesty na dobu delší než 24 hodin 

Transfer (též transit) - je pouze bodem přestupu (no-stopover).

Direct Flight – přímý let, let, který je operován pod stejným číslem z místa odletu až do konečné destinace (může mít mezipřistání).

Non-Stop Flight - je přímý let bez mezipřistání

Inbound – cesta zpět, cesta z cílové destinace do bodu počátku cesty

Outbound – cesta z bodu počátku do cílové destinace

Destination - je konečný (cílový) bod cesty

Origin - je bod počátku cesty

Open Jaw - jsou tzv. neúplné cesty, kde letecká přeprava je přerušena úsekem přepravy jiné (pozemní). 

Minimum Stay - je počet dnů, které nejméně musí cestující strávit pobytem v otočném bodě (nebo v bodě stopoveru), počítáno ode dne následujícího po dni příletu.

SU (Sunday Rule) - neboli pravidlo nedělního návratu. Při aplikaci tohoto pravidla může cestující nastoupit zpáteční cestu nejdříve následující neděli po dni příletu do otočného bodu (nutností je noc strávená v destinaci ze soboty na neděli) 

Maximum stay - je doba maximální platnosti příslušného tarifu (maximální doba pobytu v destinaci). Počítá se ode dne nástupu cesty. 

Rebooking - je změna data nebo čísla letu v rezervaci.

Revalidace - je to změna data nebo čísla letu u elektronických letenek bez výměny letenky (číslo letenky je stále stejné)

Reissue (převystavení) - je změna letenky výměnou za novou letenku (změní se číslo letenky)

Voluntary změna – změna je provedena na žádost cestujícího

Involuntary změna – letecká společnost změní letový řád (posune čas, zruší let apod.)

Rerouting - je změna trasy itineráře, kdy je nutné převystavení letenky

Baggage Allowance – množství nebo váha zavazadla, které si může vzít cestující bezplatně do letadla (do zavazadlového prostoru).

Cancelation fee – poplatek za zrušení letenky

Rebooking fee – poplatek za změnu letenky

Code share flight – let, na kterém jsou místa rozdělena mezi nejméně dvě letecké společnosti (let operovaný jiným dopravcem, na kterém má zmíněný dopravce vyblokovanou část kapacity).

Domestic flight – let v rámci jedné země

Segment – je letový úsek, GDS získává za každý proletěný segment provizi od dopravce.

Waiting list - čekací listina je seznam cestujících, kteří mají zájem o místa za určitou cenu, která jsou aktuálně vyprodaná.

Itinerář – harmonogram cesty, cestující zde najde podrobné informace o svém letu.

No show – cestující, který se nedostavil k odletu.