MIR (Machine Interface Record)

Ľahko exportujte dáta z rezervačného systému Travelport Galileo, napojte svoje účtovné a fakturačné systémy, a zautomatizujte tak spracovanie dát.

mir.png

Ako Galileo MIR funguje?

Jedná sa o automatizovaný export dát z rezervácií vytvorených v Travelport Galileo. Dáta sú automaticky generovaná pri vytlačení letenky, jej zmene, VOID, ale aj po manuálnom príkaze operátora. Všetky takéto elektronická dáta sú ukladané v textových súboroch, z ktorých je možné informácie kedykoľvek importovať do Vami používané aplikácie. Galileo MIR poskytuje skutočne všetky informácie z rezervácií, a tak je možné spracovávať dáta napríklad i do štatistík a prehľadov predaja na jednotlivé spoločnosti, alebo ako výsledky predaja jednotlivým klientom.

Hlavné výhody

  • Jednoduché spracovanie generovaných dát.

  • Jednoduchá inštalácia a nastavenie exportu do lokálneho alebo sieťového adresára.

  • Podrobná dokumentácia vrátane príkladov.

  • Bohaté skúsenosti s využívaním na miestnych trhoch.

cets-imagery_3.jpg
Magazines

Technická dokumentácia

Prečítajte si  technickú dokumentáciu.