Kurzy a školenia

Mimo kurzov odborne sa vzťahujúcich priamo na rezervačný systém poskytujeme aj kurzy zamerané na manažérske schopnosti a hard skills. Tieto kurzy pripravujeme ako pre jednotlivcov formou verejných seminárov, tak aj formou zákazkovou, t.j. tzv. kurzy vytvárané na mieru podľa potrieb a požiadaviek našich zákazníkov (zadávateľov).

 

Špecializovaná vzdelávacia sekcia Galileo Training Department bola zriadená na základe silnejúceho záujmu klientskej verejnosti o činnost poradenskú, prekladateľskú a vzhľadom k stále sa rozširujúcemu tématickému spektru vzdelávacích požiadavkov klientov.

 

Prostredníctvom kurzov Galileo Training Department napomáhame firmám v ich konkurencieschopnosti ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu. Viac o činnosti našej vzdelávacej sekcie Galileo Training Department uvádzame na http://www.galileotraining.org/

Kurzy a školenia
Kurzy a školenia
Kurzy a školenia