Group Processor

Pomocník pre vytváranie pasívnych skupinových rezervácií, vytvorených u dopravcu.

Airport Commuter Business Travel Tour Va

Čo Vám Group Processor ponúka?

  • Automatické vytvorenie pasívnej skupinovej rezervácie, ak letecká spoločnosť využíva systém Altea

  • Úsporou príkazov je dosiahnutá vyššia účinnosť a spoľahlivosť pred vystavením letenky

  • Zamedzuje chybovosť pri zadávaní mien cestujúcich

  • Automatické vytvorenie vendor locatoru, názvu skupiny, mien cestujúcich a letov priamo z emailu

  • Jednoduchý prístup cez Galileo Desktop Toolbar