Galileo Everest -

online solution

Poistenie Galileo Everest One Click je nástrojom pre jednoduché dojednávaní poistenia ciest, storna prepravných dokladov a liečebných nákladov k rezerváciám leteniek.

Galileo Everest 2003 Frompage

Podsystém základného programového modulu Galileo Everest umožňujúci návštevníkom Vašich agentúrnych webových stránok dojednať poistenie online.

Galileo Everest 2003 Integrate

Podsystém základného programového modulu, ktorý umožňuje XML dátovú komunikáciu s rezervačnými systémami. Obojstranná komunikácia systémov prebieha za účelom odoslania dát do GE2003 Integrate a vrátenie požiadavke späť rezervačného systému do ucelenej objednávky služieb.