Poistenie - Galileo Everest

Poistenie Galileo Everest One Click je nástrojom pre jednoduché rezervovanie poistenia ciest, storna prepravných dokladov a liečebných nákladov k rezerváciám leteniek.

Poistenie jedným kliknutím

Obrovskou výhodou tohto nástroja je integrácia do aplikácie Travelport Smartpoint. Agent jednoduchým jedným kliknutím vyvolá okno poistenia k aktuálnej rezervácii, kde sú už načítané potrebné údaje o cestujúcich, a vyberie najvhodnejší poistný produkt, ktorý ľahko zarezervuje. Po úhrade poistenia klientom agent objednávku aktivuje a tá je odoslaná do poisťovne.

Klient následne automaticky dostane potvrdenie o poistení a asistenčné kartičky (doklady o poistení), a to buď vytlačené agentom, alebo e-mailom. Produkt Galileo Everest One Click využíva špeciálne poistné produkty Slovenskej Poisťovne a ERC Európskej poisťovne vyvinuté najmä pre predajcov leteniek.

Veľa výhod pre Vás

  • Nulové obstarávacie a prevádzkové náklady, používanie zadarmo

  • Zaujímavé provízie z predaja

  • Jednoduchá obsluha a minimálne požiadavky na zaškolenie

  • Voľba najvhodnejšej sadzby v závislosti na výške stornopoplatku a automatický výpočet poistného

  • Vloženie minima nutných dát o poistených osobách

  • Možnosť dojednať samostatné poistenie storna letenky a to až do výšky stornopoplatku 50.000 € bez spoluúčasti

ERV-logo-png.png
  • Pravidelné cyklické vyúčtovanie s možnosťou tlače účtovných dokladov a zoznamu účtovaných osôb

  • Automatická tlač potvrdenia o uzavretí poistnej zmluvy a poistných kartičiek

  • Vkladanie informácií o poistení priamo do rezervácie v GDS Galileo

2. Nechajte si nainštalovať do svojho Travelport Smartpoint súčasť ku uzatváraní poistenia, alebo si ju môžete na vyžiadanie jednoducho otestovať.

Ako začať?

1. Zaregistrujte sa.