EMD

Podrobné informácie k EMD špecifikám jednotlivých dopravcov nájdete na my.travelport.com. Vytvorte si účet a do riadku pre vyhľadávanie zadajte EMD YY (kde YY je kod dopravcu). Zobrazí sa Vám podrobné informácie k EMD zadaného dopravcu.

Vyžiadanie služby pre viac cestujúcich

Žiadate ak pre svojich cestujúcich doplnkové služby, napr. Baggage a v rezervácii je viac cestujúcich, vkladajte do rezervácie služby postupne, nie pre všetkých cestujúcich naraz.

Napr. v prípade tejto rezervácie je možné vyžiadať Baggage maximálne pre 4 cestujúcich naraz (najlepšie teda na trikrát).

Postup:
 
Požiadať službu pre cestujúcich 1-3, uzavrieť a znovu otvoriť rezerváciu (R.XY, ER)
Požiadať službu pre cestujúcich 4-6, uzavrieť a znovu otvoriť rezerváciu (R.XY, ER)
Požiadať službu pre cestujúcich 7-9, uzavrieť a znovu otvoriť rezerváciu (R.XY, ER)
  

93SQ54 / 76 BRQNH N921760 AG 99999992 20OCT
  1.1NOVAK / JANMR 2.1NOVAKOVA / JANAMRS 3.1NOVAKOVA / JITKAMRS
  4.1NOVY / JANMR 5.1NOVA / JANAMRS 6.1NOVACEK / FANDAMR
  7.1NOVACEK / IGORMR 8.1NOVACKOVA / JIRINAMRS 9.1NOVAK / JOSEFMR
  1. KL 1838 R 10MAR VIEAMS HK9 0655 0900 O * E TH 4
  2. KL 1173 R 10MAR AMSTRD HK9 1010 1225 O * E TH 4
          Operated BY KLM Cityhopper
  3. KL 1172 Y 20MAR TRDAMS HK9 0615 0840 O * E SU 3
          Operated BY KLM Cityhopper
  4. KL 1847 Y 20MAR AMSVIE HK9 1430 1615 O * E SU 3

  
Ak je vyžiadané príliš veľa služieb naraz, dôjde k tomu, že služba nebude v Galileu potvrdená - bude mať stále štatút PN.
 
 
FAQ
 
Neviete, ako rezervovať a zaplatiť platený "seating"?
Príklad nájdete v priloženom súbore "EMD-placenySeating"
 
Viete, ako zobraziť sales report iba s vystavenými EMD?
HMPR * EMD
 
A ako zobraziť informácie k EMD, bez toho aby ste mali otvorenú rezerváciu?
EMDD0571815726305
 
Ako postupovať, ak bola zakúpená batožinu a došlo k zmene letenky?
 
1. Zmena letu + výmena letenky
2. Vyžiadanie služby (DAS) do rezervácie - tým dôjde k pridanie SSR (napr. ABAG - podľa dopravcu). Pred vyžiadaním treba zrušiť už existujúce SSR (pokiaľ v rezervácii stále je). Vstup napr: SI.ABAG @
3. výmena EMD s novým číslom letenky:
 

EMDI / IC0579902019952 / EXE0579992063286 / FS
IC0579902019952 - nové číslo letenky
EXE0579992063286 - pôvodné EMD
FS - form of payment
 
Ako vyžiadať group depozit pre skupinu EK?
Najprv vytvorte pasívne rezerváciu, netreba vkladať mená jednotlivých cestujúcich.
 
Potom vložte SVC segment:

0SVCEKEK1PRG31JAN-NG / D / 997 / GROUP DEPOSIT / 126400

A vystavte:
EMDI / SM1 / FS / ER-IQ7XZW (ER označuje endorsaci, IQ7XZW je kod EK rezervácia)
 
prípadne
EMDI / SM1 / FS / ER-TCxxxxxx (ak máte tour code)
 
Nezabudnite mať v rezervácii vloženia locator dopravcu:
RL.EK * IQ7XZW (IQ7XZW je kod EK rezervácia)