Elektronický Ticketing Refresh

Dĺžka trvania: 0,5 dňa

Cieľ: Cieľom tohto dopoludňajšieho školenia (09:00 - 12:00h) je oživenie znalostí elektronického ticketingu, precvičovanie výmen, refundácia, revalidácia atď.

Termíny: Zatiaľ nie je vypísaný, na vyžiadanie môže byť kedykoľvek.

Pokiaľ máte o vybraný termín záujem, potvrďte nám prosím svoju účasť .

Prosíme, berte na vedomie, že kapacita miest na školenie je obmedzená. V prípade, že sa na potvrdený termín z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť, informujte nás o tejto skutočnosti písomne na adrese galileo@travelportgds.cz a to aspoň 5 pracovných dní pred týmto termínom, aby sme Vaše miesto mohli poskytnúť prípadným ďalším záujemcom.

Elektronický Ticketing Refresh
Travelport Slovenská republika > Kurzy a školenia > Elektronický Ticketing Refresh