Client file

Client File poskytuje agentúram možnosť ukladania informácií v rezervačnom systéme Galileo. Tieto uložené informácie potom umožňujú rýchle a jednoduché vytváranie rezervácií. V manuáli nájdete popis typov Client File a ich vzájomné vzťahy.