Agency Private Fares

Informácie k práci s AGENCY PRIVATE Fares

Travelport Czech Republic sa rozhodl vkladať do systému pre všetkých svojich klientov v Českej republike privátne tarify leteckých spoločností, ktoré v súčasnosti dostávajú v papierovej, mailovej alebo inej podobe.


Na Fare Display nájdete tarify spolocnosti AZ a KL. Postupne budú pribúdať spolocnosti dalsie a objavi sa aj privatni tarify pre slovenske agentúry.


Pritomnost agentských privátnych tarifu na Fare displayi Vám umožní okamžité porovnani cenových ponúk a lepsi orientáciu v ponuke jednotlivých leteckých spoločností bez nutnosti listovať v objemových šanónov. Možnosť automatického oceneni rezervácie agentskymi privátnymi tarify Vam ušetrí prácu pri vyplňovaní MANUALNI masky.
 

Agentskej privatni tarify sa na Fare displayom zobrazujem bud na jednom alebo na dvoch riadkoch.
Napr.


FDPRGBRU15JUN*ZZ/KL
PRG-BRU SUN-15JUN03 KL
ZZ/SD/DT/PRIVATE FARES FOR 73HJ
     CX    FARE     FARE       C  AP  MIN/    SEASONS...... MR GI DT
              CZK      BASIS                 MAX
  1 -KL     6594R  LSPH+/ZZ L    +   SU                              R  EH
  2 -KL     8080R  LSPZZ      L                                            R
  3 -KL    10380R KSPZZ      K                                           R
  4  KL     5190    LZZY         L    +
R  EH
END


Tarify na radcom 2 a 3 sú agentskej privatni tarify.

alebo


FDPRGHEL17JUN/KL
PRG-HEL TUE-17JUN03 KL
MPM   1131 EH
ADULT FARES/PRIVATE FARES FOR 73HJ
CD/ZZ/SD/DT FARES MAY ALSO EXIST
     CX    FARE   FARE     C  AP  MIN/     SEASONS...... MR GI DT
           CZK    BASIS                  MAX
  1  KL     6990R TWAPCZ7  T    + SU/3                            R  EH
  2 -KL     8500R VSPRCZ   V      SU/14 O 16JUN3-15JUL3 R
     TD: BWP83
  3  KL     8990R TAPCZ7   T   7+ SU/14                            R  EH
  4  KL     9490R LSX2CZ   L     + SU/3M                           R  EH


Tarifa na riadku c. 2 je agentské privatni tarifa

Agentskej privatni tarify aj privatni tarify leteckých spoločností sú na Fare displayi oznacené pomlčkou pred kódom dopravcu. Vo vyššie uvedenom príklade je privatni tarifa KLM na riadku 1, agentskej privatni tarify na riadkoch 2 a 3 a publikovanie tarifu na riadku 4.

Agentskej privatni tarify rozoznáte od privátnych tarifu leteckých spoločností nasledovne:
- u agentských privátnych tarife sa na Fare displayom nezobrazuje zadny Global Indicator v stĺpci GI.
- podmienky agentských privátnych tarife sa zobrazujem ako súvislý text:


FN*2

2 PRGBRU 15JUN03 KL CZK    8080 LSPZZ    STAY---/-- BK-L
USE *ZZ TO PRICE
0.  APPLICATION AND OTHER CONDITIONS
RULE - APF/KLAA
BOOKING CODE
  L
ACCOUNT CODE/ENDORSEMENTS/TOUR CODE
NONREF/NONEND/CHNG AT USD25/DOB
PLS ADD TO FARE BASIS ZCB63
CODE SHARE AND/OR FLIGHT RESTRICTIONS
VALID ON FLTS WITH KL/UK PREFIX CODESHARED FLTS ALLOWED
PERMITTED STOPOVERS
AMS FREE OF CHARGE
PERMITTED COMBINATIONS
WITH K CLASS-FARE KSPZZ PERMITTED
DISCOUNTS
CHD/INF NOT ALLOWED
CANCEL/CHANGE POLICY
CANCELLATION USD 25 NOT LATER THAN 72 HRS BEFORE DEP.
DATE CHANGE OUTBOUND/INBOUND USD 25
RETURN FLIGHT MAY BE LEFT OPEN
OTHER NOTES
OPEN JAW PERMITTED
SUPPLIER
G7P8N


zatiaľ čo podmienky privátnych tarife leteckých spoločností sa zobrazujem v jednotlivych paragrafoch:

FN*1

1 PRGBRU SU-15JUN3 KL      CZK6594R LSPH505  STAY SU      BK-L
0.APPLICATION   4.FLT APPS      5.ADV RES/TKTG  6.MIN STAY
7.MAX STAY      8.STOPOVERS    10.COMBINATIONS 15.SALES RESTR
16.PENALTIES    18.TKT ENDORSE  19.CHILDREN     27.TOURS
90.OTHER

 

Agentskej privatni tarify možno pouzit pri oceňovaní rezerváciu. Vstupy pre oceňovaná sú rovnako ako u publikovaných tarifu ci privátnych tarify leteckých spoločností. Status faru je u agentských privátnych tarifu "P" (private), tarifa nie je garantovaná. Pri oceňovaní venujte pozornosť dodržaní podmienok agentských privátnych tarifov.